Закриващо информационно събитие във връзка с успешното приключване на проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД.

На 29.09.2014 г. от 11 ч и 00 мин. в хотелски комплекс ”Хемус” гр.Враца” се проведе Закриващо информационно събитие във връзка с успешното приключване на проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД.  Обсъдени бяха резултатите от реализирането на проекта, както и проблемите, с които се сблъска екипът.