Предадени направения “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” в съответствие с договора от 08.09.2014

На 12.09.2014 г  фирма „ Балтов Консулт” ЕООД  предаде направения “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” в съответствие  с договора  от  08.09.2014