“Косаня” ЕАД

          гр.Мизия

          ул. Георги Димитров № 29

          ЕИК – 202624413

          ДДС № – BG 202624413

          Изпълнителен Директор  - Стефан  Лазаров

 

  • ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

E-mail адрес:  office@kosanya.com

Website: www.kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Грета Савчева

GSM 0887 / 53 21 20

тел. 09161/ 24 88

ЗАМ. УПРАВИТЕЛ

E-mail адрес:  dep.manager@kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Малина Лазарова

GSM 0888 / 72 41 49

  • ТЪРГОВСКИ  ДИРЕКТОР

E-mail адрес:  trade.director@kosanya.com

1618, гр. София

ул. ” Бяло поле” № 3   Офис 7

Владимир Марков

GSM 0885 / 136 123

  • ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

E-mail адрес:  accounting@kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Силвия Дончева

          GSM 0879 / 11 93 87

  • ОФИС  БЕНЗИНОСТАНЦИИ

E-mail адрес:  oil@kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Даниела Василева

GSM 0887 / 88 47 15

  •  ОФИС  ТЪРГОВИЯ

E-mail адрес:  trade@kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Наталия Дахлева

GSM 0888 / 72 13 63

  • ОФИС  АВТОТРАНСПОРТ

E-mail адрес:  autotransport @kosanya.com

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Галина Рашкова

GSM 0887 / 42 40 69

  • ОФИС  ТИР ТРАНСПОРТ

E-mail адрес:  transport@kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Петя Каменова

GSM 0889 / 555 003

  • ОФИС  БАЗА МИЗИЯ

E-mail адрес:  metals.mizia@kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Радослава Стоичкова

GSM 0885 / 93 86 62

тел. 09161 / 31 67

  • ОФИС  БАЗА ВРАЦА

E-mail адрес:  metals.vratsa@kosanya.com

3000, гр. Враца

ул. ” Баба Илийца “

Цветан Матов

GSM 0885 / 11 96 96

  • ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

E-mail адрес:  hr@kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Нели Герговска

          GSM 0885/ 76 31 42