“Косаня” АД

          гр.Мизия

          ул. Георги Димитров № 29

          ЕИК – 202624413

          ДДС № – BG 202624413

          Изпълнителен Директор  – Стефан  Лазаров

  • ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

E-mail адрес:  office@kosanya.com

Website: www.kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Грета Савчева

ЗАМ. УПРАВИТЕЛ

E-mail адрес:  malina.lazarova@gmail.com

3330, гр. Мизия

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Малина Лазарова

  • ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

E-mail адрес:  accounting@kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Силвия Дончева

          GSM 0879 / 11 93 87

  • ОФИС  БЕНЗИНОСТАНЦИИ

E-mail адрес:  oil@kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” П.Атанасов ” № 11-13

Даниела Василева

GSM 0887 / 88 47 15

  •  ОФИС  ТЪРГОВИЯ

E-mail адрес:  trade@kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” П.Атанасов ” № 11-13

Наталия Дахлева

GSM 0888 / 72 13 63

  • ОФИС  АВТОТРАНСПОРТ

E-mail адрес:  autotransport@kosanya.com

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Галина Рашкова

GSM 0887 / 42 40 69

  • ОФИС  ТИР ТРАНСПОРТ

E-mail адрес:  transport@kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” П.Атанасов ” № 11-13

Петя Каменова

GSM 0889 / 555 003

  • ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

E-mail адрес:  hr@kosanya.com

3330, гр. Мизия

ул. ” Г. Димитров ” № 29

Нели Герговска

          GSM 0885/ 76 31 42

ВТОРИЧНИ МЕТАЛИ

  •  БАЗА МИЗИЯ

E-mail адрес:  metals.mizia@kosanya.com

3330, гр. Мизия

Юрий Ненов

GSM 0887 / 39 78 40

  •  БАЗА ВРАЦА

E-mail адрес:  metals.vratsa@kosanya.com

3000, гр. Враца

ул. ” Баба Илийца “

Жана Георгиева

GSM 0886 / 205 886

БАЗА БЯЛА СЛАТИНА

3200, гр. Бяла Слатина

Индустриална зона

Юла Кисимова

GSM 0886 / 844 204