ЗА НАС
Косаня АД е търговско дружество със седалище и адрес на управлениe в гр. Мизия.

Предмета на дейност на дружеството е.:

ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, OБPAБOTEH ИЛИ ПPEPAБOTEH BИД, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, TPAHCПOPTHA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, KOHCУЛTAHTCKИ, PEKЛAMHИ И MAPKETИHГOBИ УCЛУГИ, CTPOИTEЛCTBO И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, MOHTAЖHИ УCЛУГИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT HE ЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.

Основните отдели са: Търговия, Администрация, Бензиностанции, Отпадъчни Метали, ТИР Транспорт,

В нея работят 195 работници и служители. Преобладаваща дейност е търговската. Най-голям дял заемат приходите от продажбите на едро и дребно на петролни продукти – горива, масла и други.

Магазинната мрежа включва магазини за хранителни и нехранителни стоки. Предприятието притежава седем Бензиностанции Автопарк с над 50 автомобила и собствен сервиз обслужват фирмата и външни клиенти.

“Косаня” ЕООД е един от големите акционери в ХД ”Дунав” АД

ИСТОРИЯ

Косаня гр. Мизия е създадено на 10 Декември 1991г. от Стефан Петков Лазаров. Първоначалната дейност на Косаня е търговия с отпадъчни метали. Дружеството е едно от първите лицензирани за тази дейност в България.

Косаня бързо набира скорост и разширява дейността си. Създаден е първия универсален магазин през 1993г. в центъра на гр. Мизия.

През 1992 г. започва работа първата в региона поточна линия за хляб с капацитет 4000 хляба на ден.

През 1994.г. е изградена и първата бензиностанция на дружеството.

До 2008 г. Косаня вече притежава 6 бази за търговия с отпадъчни метали, 7 бензиностанции, магазини, недвижими имоти в цялата страна.

Създаден е международен транспорт, който има за цел да обслужва не само работата на предприятието, но така също и външни клиенти.

Дружеството участва активно в приватизационна дейност в страната, като в резултат на това придобива дял от Холдингово Дружество Дунав АД, а в последствие и Агротехчаст АД.

През 2008г. в Косаня АД вече работят 195 души. Дружеството е един от най-големите данъкоплатци в Северозападна България. Дружеството е изградено от ясно разделена на отдели структура, където всеки отдел разполага със собствен управленски екип и е напълно самостоятелно звено.

През 2000 г. с изключителното спонсторство на Косаня АД е изграден православния храм Св. Св. Петър и Павел в гр. Мизия

С времето Косаня АД се доказва като перфектен бизнес партньор във всички браншове, в които работи не само в България, но и в много други страни.

На 14.06.2013 год. “Косаня” ЕООД, преобразува правната си форма в “Косаня” АД.

Гордост за “Косаня” АД е изграденият с изключително спонсорство на фирмата – Храм “Св.Св. Петър и Павел”.

Църква Св. "Петър и Павел"