Агротехчаст АД

„АГРОТЕХЧАСТ” АД се намира в гр. Оряхово, област Враца, Северозападна България, разположен върху 52 000 м площ .
Предмет на дейност на Дружеството е производство на прикачен инвентар за селскостопански машини, резервни части за почвообработваща и прибиращата селскостопанска техниката, контейнери за мултилифт, падащи бордове за товарни автомобили, както и други видове метални изделия.
Продукцията на „АГРОТЕХЧАСТ” АД се реализира както на вътрешния, така и на външния пазар: Австралия, Австрия, Италия, Германия, Македония, Румъния, Сърбия и др. Дружеството има добре развита дистрибуторска мрежа в страната и чужбина.

http://www.agrotehchast.bg/


Враца Старт

“Враца-Старт” АД е утвърден производител на единични и дребносерийни отливки и детайли с тегло от 0.100 кг до 800 кг.
Създадено през 1965 г., предприятието непрекъснато се развива и усвоява нови технологии: производство на отливки от черни и цветни метали; изработване на инструментална екипировка и механична обработка на детайли.
През 2003 г. е направена цялостна програма за преструктуриране и модернизация на дружеството. Сред направените технологични нововъведения са: машинна формовка на леярските форми, термообработка на детайли, постоянен контрол на качеството от входящите суровини до готовия продукт.

http://www.vr-start.com/


Ес Пи Ел АД

SPLlogoЕс Пи Ел АД е учредено през 2008г., като дъщерно дружество на Косаня ЕООД. Дружеството има холдингува структура. Ес Пи Ел АД инвестира в недвижими имоти и най-вече в металообработващата промишленост.
Ес пи ЕЛ АД притежава мажоритарни дялове в Агротехчаст АД и Враца Старт АД. Дружеството е едноличен собственик на капитала на КОсаня Пропъртис ЕООД.