Община Мизия

Община Мизия се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Област Враца. Общината се състои от 6 населени места: гр. Мизия – общински център, с. Войводово, с. Крушовица, с. Липница, с. Софрониево и с. Сараево. Общото население е 9173 жители (към 21 юли 2005 г.).

http://www.miziabg.com/

Референция от ръководството на община Мизия – гр. Мизия


Алианц България Холдинг

От създаването си през 1992 г. „България Холдинг” играе важна роля на българския застрахователен пазар. С навлизането на стратегическия инвеститор Allianz Group през 1998 г. „Алианц България Холдинг” стана част от глобалния лидер в застраховането.
Международната позиция на Allianz Group гарантира водещо ноу-хау в областта на застраховането, осигуряването, управлението на активи и банкирането. Allianz Group притежава компании в над 70 страни и е сред петте най-големи доставчици на финансови услуги в световен мащаб, като управлява активи на стойност около 996 милиарда евро.

http://www.allianz.bg/site/

Референция от Георги Петков Гецов, генерален представител на Алианц България Холдинг


Обединена Българска Банка

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.
Основен акционер – Национална банка на Гърция (NBG) – 99,9%

http://www.ubb.bg/

Референция от Обединена Българска Банка


Нафта Трейдинг

Нафта Трейдинг е един от най-големите търговци на едро на петролни продукти в България.
Компанията, която се намира в черноморското пристанище Бургас, разпространява продуктите на местния клон на руски петрол майор Лукойл.
За периода 2005-2010 г. ръстът в приходите на компанията е 10.27%.

http://www.securities.com/

Референция от “Нафта Трейдинг” АД – гр. Бургас