GasStations
Търговия с петролни продукти

Косаня ЕАД има изградени седем бензиностанции. Основни локации са малки населени места, където бензиностанциите предлагат освен петролни продукти така също и хранителни и други стоки.

Skrab
Търговия с отпадъчни метали

Косаня ЕАД е един от най-големите износители на отпадъчни метали. Търговията се осъществява в 5 бази за изкупуване на вторични суровини. Базите се намират в

TIR
Автотранспорт

Косаня ЕАД извършва дейност по вътрешен и международен транспорт. Тази дейност се извършва с 8 ТИР камиона. Предприятието разполага със строителна и друга специализирана техника,

CommerceFI
Търговия

Косаня ЕАД извършва търговска дейност на едро и дребно.  Дружеството притежава магазини за хранителни и нехранителни стоки, магазини за строителни материали, железария, мебелен магазин и

Motel
Мотел “Рай”

Мотел "Рай" е собственост на "Косаня" ЕООД.

Office
Администрация

Администрацията на Косаня ЕАД обслужва дейностите на дружеството.