Търговия с отпадъчни метали / Контакти - 0885 136 123

Косаня ЕАД е един от най-големите износители на отпадъчни метали. Търговията се осъществява в 5 бази за изкупуване на вторични суровини. Базите се намират в Мизия, Бяла Слатина, Враца, Оряхово, Белене.

База Враца

База Мизия

Други обекти