Търговия с петролни продукти / лице за контакт: Даниела Василева - 0887 88 47 15

Косаня ЕАД има изградени седем бензиностанции. Основни локации са малки населени места, където бензиностанциите предлагат освен петролни продукти така също и хранителни и други стоки. Бензиностанции на дружеството има в Мизия, Гложене, Софрониево, Козлодуй, Селановци, Алтимир, Мездра.

Бензиностанция с. Алтимир

Бензиностанция с. Гложене

Бензиностанция Козлодуй

Бензиностанция Мездра

Бензиностанция с. Селановци

Бензиностанция с. Софрониево

Други обекти