Администрация / лице за контакти: Грета Савчева - 0887 53 21 20

Администрацията на Косаня ЕАД обслужва дейностите на дружеството.

Други обекти