ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ « ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В “КОСАНЯ”ЕАД»

На 30.10.2013г. от 15:00 часа в Мотел”Рай”  Бенефициентът по Договор за БФП – „Косаня”ЕАД проведе откриващо информационно събитие по повод стартирането на проект “Безопасен труд” с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На събитието беше направена презентация на проекта и снимков материал.

http://www.vratzadnes.com/page.php?n=210164&SiteID=922

1. Презентация “Косаня ЕАД”