КОСАНЯ ЕАД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

КОСАНЯ  ЕАД  сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.077-0760-C01 за изпълнение на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се осигурят оперативни финансови средства, което ще подпомогне  КОСАНЯ  ЕАД  за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лв, в т.ч. 127 500.00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.